มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ในเขตพื้นที่ตำบลเกิ้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง มอบหมายภารกิจให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ในเขตพื้นที่ตำบลเกิ้ง
โดย นางสุมาลี ขานรินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นาวาตรีหญิงเดือนเพ็ญ นามไพร นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุเทพ แก้วสีขาว ผอ.รพ.สต.เกิ้ง คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ อบต.เกิ้ง อสม.บ้านเกิ้งใต้ ณ บ้านเกิ้งใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลเกิ้ง ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 5 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ในปีงบประมาณ 2567 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โดยการจัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตำบลเกิ้งต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *