พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดมหาสารคาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดมหาสารคาม
วันนี้ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะสิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน ” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในตำบลเกิ้ง ตำบลท่าตูม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม และตำบลเขวาไร่ ตำบลแห่ใต้ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอโกสุมพิสัย นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 271,875 กิโลกรัม แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี 2566 จำนวน 1,746 ราย ใน 55 หมู่บ้าน 6 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรกรและราษฎรในอำเภอเมืองมหาสารคาม 860 ราย ใน 24 หมู่บ้าน ตำบลเกิ้ง ตำบลท่าตูม ตำบลลาดพัฒนา และเกษตรกรและราษฎรในอำเภอโกสุมพิสัย 886 ราย ใน 31 หมู่บ้าน ตำบลเขวาไร่ ตำบลแห่ใต้ ตำบลหนองบอนจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่เสียหายรวม 18,125 ไร่
ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ และต่อมาในปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ มีกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 1 กลุ่ม และจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรในอำเภอราษีไศล จำนวน 1 ราย ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของมูลนิธิชัยพัฒนาทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะมีการตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าว โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าของแปลงนา ร่วมกันตรวจสอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *