โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนตำบลเกิ้งประจำปี 2567 รุ่นที่ 1

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนตำบลเกิ้งประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โดยมี นางสุมาลี ขานรินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงเดือนเพ็ญ นามไพร นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวนิตยา ฤทธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ในการดูแล ส่งเสริม และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช จากทุกสาเหตุแก่ประชาชนในชุมชนและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *