พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.28X11.75 นิ้ว (A4) เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลเกิ้ง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำพัฒนา 1 แห่ง นายเมธี ฟ้าลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประทาย โนนตูม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโขงกุดหวาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) 3 แห่ง นายบัญชาการ ทองชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และนายวรรธนพงษ์ เพียโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดอบต.เกิ้ง สมาชิกสภาอบต.เกิ้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เข้าร่วมพิธี ฯ ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *