ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

286 ม.3  ต.เกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

เบอร์โทรศัพท์ 043713579

โทรสาร 043713579 

เว็บไซต์  kerng.go.th 

อีเมล์ :info@kerng.go.th

งานสารบรรณ saraban@kerng.to.th 

อีเมล์ติดต่อ : kerngkerng043713579@gmail.com

facbook : งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม