สมาชิกสภา อบต.เกิ้ง

 • นางจุฑามาศ
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
  • นายสุวรรณ กุมภี
   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
   • นายสมเกียรติ ทิศจำรัส
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.2
    • นายเพชร นุ่นสีดา
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.3
     • นายสัญญา แก้วบุดดา
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.4
      • นางพันธ์งา วุฒิสุพงษ์
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.5
       • นางอุไร มะชรา
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.6
        • นายบุญมา เพียงพาน
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.7
         • นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.8
          • นายทองคำ ไพอุปลี
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.9
           • นายประจักษ์ วงศ์อินตา
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.10
            • นายสมนึก สิงห์สุธรรม
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.11
             • นายเอี่ยม สวนโคกกลาง
              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.13
              • นายศิริพัฒน์ ศรีแก้ว
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ม.14